Bejelentkezés
facebook

spoj

Bejelentkezési név-E-mail

Jelszó Elfelejtett jelszó

Még nincs felhasználói fiókja?
Regisztráljon

Látni fogja a rendelése állapotát.

Összegyűjtött pontjai után kedvezményeket kap a következő vásárláshoz.

Elsőként értesül akcióinkról és nyereményjátékainkról

További kedvezmények

phone 00421 948 059 393 ( H - P 8:00 - 16:00 )
nakupný košík 0 Kosár Tételek: 0 | 0 HUF
Az Ön kosara jelenleg üres.

Felhasználási feltételek

1. Általános rendelkezések
Ezen Felhasználási és Reklamációs Feltételek szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, amelyek létrejöttek az adásvételi szerződésmegkötés során a GOLD & CREDIT, s. r. o., székhelye Kamerhofská 8, 969 00 Banská Štiavnica, IČO azonosító: 44128886, Cégjegyzékbe bejegyezve a Banská Bystrica, Járásbíróság által, Rész: Sro, Betétszám: 18331/S alatt, mint eladó (továbbiakban "Eladó") és a Vevő között, amelynek tárgya az Eladó internetes kereskedelmi honlapján feltüntetett termék adásvétele.

Az Eladó elérhetőségei:
GOLD & CREDIT, s. r. o., székhelye Kamerhofská 8, 969 00 Banská Štiavnica, Cégjegyzékbe bejegyezve a Banská Bystrica, Járásbíróság által, Rész: Sro, Betétszám: 18331/S alatt.

IČO Azonosító szám: 44128886
Adószám: 2022614869
Közösségi adószám: SK2022614869

Telefonszám: 0036 1550 7396
Email: info@kivaloarany.hu

Felügyeleti szerv:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. szám.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. szám: 048/4124 693

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

1.1. Ezen Felhasználási és reklamációs feltételek, amelyek az adásvételi szerződés megkötésének napján hatályosak, a szerződés elengedhetetlen részét képezik. Abban az esetben, ha az Eladó és a Vevő olyan írásbeli szerződést kötnek, amelyben ezen Felhasználási és reklamációs feltételektől eltérő feltételek szerepelnek, abban az esetben a szerződésben feltüntetett feltételek alapján kell eljárni. Ezek a megállapodási feltételek nem ütközhetnek egyéb jogszabályokba ( termék visszaküldési határidejének , jótállási idejének rövidítése, stb.)

1.2. Ezen Felhasználási és reklamációs feltételek kiegészítő szerződése alatt olyan szerződést kell érteni, amely alapján a Vevő megszerez terméket, vagy szolgáltatást, amely összefügg az adásvételi szerződés tárgyával, és az Eladó, vagy harmadik személy megegyezés alapján biztosítja a terméket vagy szolgáltatást.

1.3. Az Eladó által üzemeltetett elektronikus kereskedelem honlapján feltüntetett vételárak minden esetben tartalmazzák az Áfa-t, a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályi előírásainak megfelelően, és nem tartalmazzák a termék szállítási, vagy egyéb választható költségeit. Minden akció a készlet erejéig érvényes, kivéve, ha az adott termék mellett más meghatározás van feltüntetve.

1.4. Az Eladó fenntartja az általa üzemeltetett elektronikus kereskedelem honlapján feltüntetett vételárak megváltoztatásának jogát. A vételár megváltoztatása nem érinti azokat a termékeket, amelyekkel kapcsolatban a szerződéskötés már megtörtént, tekintet nélkül arra, hogy a termék még nem került kézbesítésre.

1.5. Abban az esetben, ha az Eladó nem tartja be az Szlovák Köztársaság, az Európai Közösségek hatályos jogszabályai, vagy a jelen Felhasználási és reklamációs feltételek által szabályozott kötelezettségeit, a Vevő a jogait az illetékes bíróság közreműködésével érvényesítheti.

2. Szerződéskötés módja


2.1. A szerződés megkötésére irányuló javaslatot a Vevő az általa kitöltött és az Eladó részére elküldött adatlap formájában teszi az Eladó internetes oldalán, amellyel elküldi a szerződés megkötésére irányuló javaslatot, melynek tárgya a Vevő által megjelölt termék átruházása az ebben a megrendelésben (továbbiakban "megrendelés") szereplő áron és feltételekkel.

2.2. A megrendelés elküldését követően a vevő automatikus visszaigazolást kap az e-mail címére a megrendelés beérkezéséről az Eladó elektronikus rendszerébe (továbbiakban"igazolás megrendelés beérkezéséről"). A Vevő e-mail címére szükség esetén a rendelésével kapcsolatos további információk is küldhetők.

2.3. A beérkezésről szóló igazolás tartalmazza az Eladóhoz beérkezett megrendelés adatait, és egyúttal a szerződéskötési ajánlat elfogadását is jelenti (továbbiakban"megrendelés elfogadása").

2.4. A megrendelés elfogadása tartalmazza a termék megnevezését és jellemzőit, amely a szerződéskötés tárgya, valamint a termék és/vagy szolgáltatás vételárát, a várható szállítási határidőt, a szállítási hely megnevezését, adatait, és további adatokat az esetleges szállítási költséggel, szállítási feltételekkel, időponttal, móddal kapcsolatban a Vevő részére, az Eladó adatait (cég neve, székhelye, IČO azonosító, cégjegyzék száma, stb. ) esetlegesen további szükséges adatokat.

2.5. Az adásvételi szerződés megkötésre kerül a megrendelés elfogadásának elektronikus úton, vagy írásban történő eljuttatásával a Vevőnek.

2.6. Az Eladó világos, egyértelmű, félreérthetetlen módon tájékoztatta a Vevőt a szerződés előtti információkról, összefüggésben a reklamációs, fizetési, szerződési, szállítási és egyéb feltételekkel úgy, hogy:
a) a felhasznált kommunikációs eszköztől függően megfelelő mértékben tájékoztatott az Eladó az elektronikus áruház érintett katalógus oldalán a termék fő jellemzőiről/vagy a szolgáltatás jellegéről ,
b) tájékoztatást adott az elektronikus áruház megfelelő aloldalán az Eladó Cégnevéről, székhelyéről, és a Felhasználási és Reklamációs Feltételek I részében, amelyek az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán kerültek feltüntetésre,
c) tájékoztatást adott az Eladó telefonszámáról, és további adatokról, amelyek szükségesek a Vevő és Eladó közötti kapcsolattartáshoz, legfőképpen e-mail cím, és fax szám, amennyiben ezzel rendelkezik, az elektronikus áruház megfelelő aloldalán és a Felhasználási és Reklamációs Feltételek I részében, amelyek az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán kerültek feltüntetésre,
d) tájékoztatást adott az Eladó címéről ahol a Vevő a termékkel/vagy szolgáltatással kapcsolatos reklamációt intézheti, panaszt, vagy indítványt tehet a Felhasználási és Reklamációs Feltételek 1. részében, amelyek az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán kerültek feltüntetésre ,
e) tájékoztatást adott a termék/ vagy szolgáltatás teljes vételáráról, beleértve az Áfa-t, és minden egyéb adót, vagy ha a termék/vagy szolgáltatás jellege nem teszi lehetővé az ár előzetes megállapítását, akkor a számítás módját, valamint a szállítási, posta költségekről, és egyéb költségekről, vagy amennyiben ezek a költségek előzetesen nem állapíthatóak meg, akkor arról, hogy a Vevő ezeket köteles megfizetni, az Eladó elektronikus áruházának megfelelő katalógus oldalán,
f) tájékoztatást adott A Vevő részére a fizetési feltételekről, szállítási feltételekről, a határidőről, amíg az Eladó köteles a terméket kézbesíteni, vagy szolgáltatást nyújtani, a reklamáció rendjéről és módjáról, a panaszkezelésről, valamint az indítványok kezelésének módjáról a Felhasználási és reklamációs feltételek vonatkozó részeiben, amelyek az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán kerültek feltüntetésre ,
g) tájékoztatást adott a Vevő szerződéstől való elállási jogáról, ennek feltételeiről, határidejéről és módjáról a Felhasználási és reklamációs feltételek 10 részében, amelyek az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán kerültek feltüntetésre ,
h) tájékoztatást adott a szerződéstől való elállás adatlapjának elérhetőségéről a Felhasználási és reklamációs feltételek 10 részében, amely az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán került feltüntetésre; az Eladó egyúttal elérhetővé tette a szerződéstől való elállás adatlapját a a Felhasználási és reklamációs feltételek mellékletében, amely tájékoztatás az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán került feltüntetésre
i) tájékoztatást adott arról, hogy amennyiben eláll az adásvételi szerződéstől, abban az esetben köteles a 2014/102 Fogyasztóvédelmi törvény 10.§ (3) bekezdése alapján a termék visszaküldésének költségeit megfizetni, valamint azokat a szállítási költségeket is, amelyek a termék jellegéből adódóan nem teszik lehetővé a postai szállítást a Felhasználási és reklamációs feltételek 10 részében, amely tájékoztatás az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán került feltüntetésre,
j) tájékoztatást adott a Vevő kötelességéről megfizetni az Eladó részére a ténylegesen nyújtott szolgáltatás árát a Fogyasztóvédelmi törvény 10.§. alapján, ha a Vevő azt követően áll el a szerződéstől, hogy a Fogyasztóvédelmi törvény 4.§. (6) bekezdése alapján az Eladó számára kifejezett hozzájárulását adta a Felhasználási és reklamációs feltételek 10 részében, amely tájékoztatás az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán került feltüntetésre,
k) tájékoztatást adott a körülményekről, amelyek fennállása esetén a vevő elveszti a vásárlástól való elállás jogát, amely tájékoztatás a Felhasználási és reklamációs feltételek 10 részében, az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán került feltüntetésre,
l) tájékoztatást adott az Eladó hibás termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatos felelősségéről a Polgári törvénykönyv 622.§ és 623.§ alapján a Felhasználási és reklamációs feltételek 8 részében, amely tájékoztatás az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán került feltüntetésre,
m) tájékoztatást adott a gyártó, vagy eladó részéről biztosított jótállás létezéséről, ennek részleteiről szigorúbb elvek alapján, mint ami a Polgári törvénykönyv 502.§ -ban került meghatározásra, amennyiben ezt a gyártó, vagy eladó biztosítja, valamint segítségnyújtásról, szolgáltatás nyújtásáról a vevő részére a termék eladása, vagy szolgáltatás nyújtása során, amennyiben ilyen segítségnyújtásra lehetőség van, amely tájékoztatás a Felhasználási és reklamációs feltételek 9 részében, az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán került feltüntetésre,
n) tájékoztatást adott a vonatkozó magatartási kódex létezéséről, amelyet az Eladó magára nézve kötelezőnek ismer el, és ennek a Vevő általi megismerésének, megszerzésének módjáról, amely tájékoztatás az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán került feltüntetésre,
o) tájékoztatást adott a szerződés időtartamáról, amennyiben határozott idejű szerződésről van szó; amennyiben határozatlan idejű a szerződés, vagy olyan szerződés, amely automatikusan meghosszabbodik, valamint a szerződés felmondásának feltételeiről, amely tájékoztatás az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán került feltüntetésre,
p) tájékoztatást adott a Vevő vételi szerződéséből adódó kötelezettségeinek minimális időtartamát, amennyiben a szerződés alapján ilyen kötelezettség fennáll, amely tájékoztatás a Felhasználási és reklamációs feltételekben szerepel, és az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán került feltüntetésre,
q) tájékoztatást adott a Vevő előlegfizetési kötelezettségéről, vagy egyéb pénzügyi kötelezettség adásáról, az Eladó kérésére, valamint az erre vonatkozó feltételekről, amennyiben az a vételi szerződésből következik, amely tájékoztatás a Felhasználási és reklamációs feltételekben szerepel, és az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán került feltüntetésre,
r) tájékoztatást adott az elektronikus tartalmak védelmét biztosító műszaki védelmi intézkedésekről, amennyiben szükségesek, amely tájékoztatás a Felhasználási és reklamációs feltételekben szerepel, és az Eladó elektronikus áruházának megfelelő katalógus oldalán került feltüntetésre,
s) tájékoztatást adott az elektronikus tartalom hardverrel és szoftverrel való kompatibilitásáról, amelyről az eladónak tudomása van, vagy elvárható, hogy tudomása legyen róla, amely tájékoztatás a Felhasználási és reklamációs feltételekben szerepel, és az Eladó elektronikus áruházának megfelelő katalógus oldalán került feltüntetésre,
t) tájékoztatást adott a viták peren kívüli, alternatív módon való megoldásáról, ennek lehetőségeiről és feltételeiről, amennyiben az Eladó kötelezettséget vállalt ilyen rendszer alkalmazására, amely tájékoztatás a Felhasználási és reklamációs feltételekben szerepel, és az Eladó elektronikus áruházának megfelelő katalógus oldalán került feltüntetésre,
u) tájékoztatást adott az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges eljárásokról oly módon, hogy ezeket az eljárásokat leírta a felhasználási és reklamációs feltételekben, és amely tájékoztatás az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán került feltüntetésre,
v) tájékoztatást adott arról, hogy az adásvételi szerződés elektronikus formában az Eladónál kerül letétbe helyezésre, a vevő számára akkor elérhető, ha ezt írásban kérvényezte, amely tájékoztatás a Felhasználási és reklamációs feltételekben szerepel, és az Eladó elektronikus áruházának megfelelő aloldalán került ,
w) tájékoztatást adott arról, hogy a szerződés megkötésének ajánlott nyelve a szlovák nyelv, amely tájékoztatás az Eladó elektronikus áruházának megfelelő katalógus oldalán került feltüntetésre.


2.7. Amennyiben az Eladó nem tett eleget tájékoztatási kötelezettségének utólagos díjak, vagy egyéb költségek megfizetésével kapcsolatban a jelen Felhasználási és reklamációs feltételek 2.6 e) pontja alapján, valamint a termék visszaküldésével kapcsolatos költségeiről a a jelen Felhasználási és reklamációs feltételek 2.6 i ) pontja alapján, a Vevő nem köteles ezeket az utólagos díjakat, vagy költségeket megfizetni.

3. Az Eladó jogai és kötelezettségei


3.1. Az Eladó köteles:
a) az elfogadott megrendelés alapján a terméket a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és határidőn belül kiszállítani, valamint becsomagolni, vagy más módon a szállításra előkészíteni a termék megóvása és megőrzése céljából,
b) biztosítani, hogy a termék megfeleljen a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályi előírásainak,
c) az adásvételi szerződés megkötése után haladéktalanul, legkésőbb azonban a termék kézbesítésekor a Vevő számára az adásvételi szerződésről szóló igazolást átadni tartós adathordozón, pl. e-mailben. Az igazolásnak tartalmaznia kell minden, a 2.6. pontban feltüntetett információt, beleértve a szerződéstől való elálláshoz
szükséges adatlapot.
d) a vevő részére átadni legkésőbb a termékkel együtt írásos vagy elektronikus formában minden iratot, amely a termék átvételéhez, használatához szükséges, valamint a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai alapján előírt minden további iratot (szlovák nyelvű használati utasítás, szállítólevél, jótállási jegy, adóügyi dokumentum).

3.2. Az Eladó jogosult a kiszállított termék vételárának időben, és megfelelő módon történő megfizetésére a Vevő által.


3.3. Amennyiben az Eladó a vevő számára nem tudja a szerződésben, vagy a Felhasználási és reklamációs feltételekben meghatározott határidőn belül a terméket biztosítani készlethiány miatt, az Eladó köteles a Vevőnek helyettesítő terméket, vagy a szerződéstől való elállást felajánlani (megrendelés törlése). A Vevő e-mail küldésével állhat el a szerződéstől, vagy törölheti megrendelését. Abban az esetben, ha a vevő a vételárat, vagy részét már megfizette, az Eladó köteles ezt az összeget az szerződés elállásáról, vagy a megrendelés törléséről szóló e-mail kézbesítésétől számított 14 napon belül visszafizetni a vevő által megjelölt számlaszámra, amennyiben a felek nem egyeznek meg máshogyan. Abban az esetben, ha a vevő nem fogadja el az Eladó által felajánlott helyettesítő terméket, és nem áll el a szerződéstől, akkor az Eladó jogosult a szerződéstől való elállásra, és abban az esetben, ha a vevő a vételárat, vagy részét már megfizette, az Eladó köteles ezt az összeget a szerződéstől való elállásról szóló dokumentum kézbesítésétől számított 14 napon belül visszafizetni.

4. A vevő jogai és kötelezettségei


4.1. A Vevőt az Eladó tájékoztatta arról, hogy a megrendelés része a vételár megfizetésének kötelezettsége.


4.2. A vevő köteles:
a) a megrendelt és kiszállított terméket átvenni,
b) az Eladó részére a megállapított vételárat megfizetni a megállapított határidőn belül a kiszállítás költségeivel együtt,
c) aláírásával, vagy az általa megbízott személy aláírásával a szállítólevélen igazolni a termék átvételét.

4.3. A Vevő jogosult a terméknek a szerződő felek által megállapított helyen, időben, mennyiségben, minőségben történő átvételére.

5. Szállítási és fizetési feltételek


5.1. A termékek szokásos rendelkezésre állása, valamint a feladás időpontja minden terméknél feltüntetésre kerül az elektronikus áruház honlapján.


5.2. Amennyiben az Eladó és Vevő az adásvételi szerződésben nem tüntettek fel eltérő megállapodást, akkor az Eladó köteles a terméket haladéktalanul a vevő részére kiszállítani, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. Amennyiben az Eladó nem teljesítette az első mondatban foglalt kötelezettségét a termék szállítási határidejével kapcsolatban, a vevő felszólítja, hogy szállítsa ki a terméket az általa meghatározott ésszerű határidőn belül. Amennyiben az Eladó az így meghatározott ésszerű határidőn belül sem szállítja ki a terméket, a vevő jogosult a szerződéstől való elállásra.


5.3. Az Eladó jogosult felszólítani a Vevőt a termék átvételére az adásvételi szerződésben foglalt határidő letelte előtt.


5.4. Az Eladó által üzemeltetett elektronikus áruház internetes oldalán szereplő termék megjelenítés csak illusztráció. Az Eladó által üzemeltett elektronikus áruház internetes oldalain szereplő katalógusokban, prospektusokban és egyéb helyeken feltüntetett súly, méret és a termékkel kapcsolatos egyéb információk a gyártó által megadottak, és a valóságban ± 1% eltérhetnek a megadott értékektől.


5.5. A Vevő köteles a terméket azon a helyen átvenni, amelyről az Eladó, vagy az általa a kiszállítással megbízott személy, és a Vevő az adásvételi szerződésben, vagy egyéb módon a termék kiszállítása előtt megállapodtak (továbbiakban”Hely”). A vevő köteles a terméket olyan időtartamon belül átvenni, amelyről az Eladó, vagy az általa a kiszállítással megbízott személy, és a Vevő az adásvételi szerződésben, vagy egyéb módon a termék kiszállítása előtt megállapodtak (továbbiakban” Időtartam”).


5.6. Abban az esetben, ha az Eladó a terméket a Helyre és Időtartamban kiszállítja, a vevő köteles a terméket személyesen átvenni, vagy biztosítani a termék átvételét az általa meghatalmazott személy által és aláírni a termék kiszállításáról, átadásáról, vételárának megfizetéséről szóló jegyzőkönyvet. A termék átvételével meghatalmazott harmadik személy köteles bemutatni a megrendelés elfogadásáról szóló igazolás másolatát az Eladónak. A termék kiszállítottnak és átvettnek a vevő részére történő átadáskor tekinthető. A termék kiszállítása a vevő számára alatt értendő a termék Helyre történő szállítása, a Vevő , vagy a Vevő által meghatalmazott harmadik személy által történő átvétel , valamint a a termék kiszállításáról, átadásáról, vételárának megfizetéséről szóló jegyzőkönyv aláírása a vevő, vagy meghatalmazottja részéről.


5.7. Amennyibe szükségessé válik a termék ismételt kiszállítása a Helyre és Időtartam alatt a Vevő jelenlétének hiányában, vagy abban az esetben, ha a Vevő előzetesen írásban nem állt el a szerződéstől, nem veszi át a terméket 7 napon belül, az Időtartam letelte után, az Eladó kártérítésre jogosult a Helyre történő sikertelen kézbesítés tényleges költségének összegében.


5.8. A Vevő köteles a csomagot ellenőrizni, azaz a terméket és csomagolását azonnal a kézbesítést követően az Eladó megbízottjának jelenlétében. Amennyiben a Vevő termékhibát észlel, az Eladó megbízottja köteles a Vevő számára biztosítani feljegyzés készítését a termékhiba mértékéről és jellegéről, amely pontosságát az Eladó megbízottja megerősíti. Az így készített feljegyzés alapján, amely továbbításra került az eladó részére, a Vevő jogosult a hibás termék átvételét megtagadni, vagy hibás termék kézbesítését megerősíteni, és ezt követően a Felhasználási és reklamációs feltételek 8. részében foglaltak alapján reklamációs eljárást indítani az Eladónál, vagy meghatározott személynél. Amennyiben a Vevő megtagadja a kézbesített hibás terméket, a termék indokoltan felmerült visszaszállítási költségei az Eladót terhelik.


5.9. Amennyiben az Eladó nem kézbesíti a terméket a Felhasználási feltételek 5.2. pontjában meghatározott határidőn belül, a vevő jogosult a szerződéstől való elállásra, és az Eladó köteles a vevő részére az általa már megfizetett vételár részt a szerződéstől való elállásról szóló adatlap kézbesítését követő 14 napon belül visszautalni a vevő részére, az általa megadott bankszámla számra.

6. Vételár


6.1. A termék vételára, amely a Vevő és Eladó között létrejött adásvételi szerződésben került meghatározásra a megrendelés jóváhagyásában van feltüntetve (továbbiakban ”vételár”). Amennyiben a megrendelés beérkezéséről szóló igazoláson szereplő vételár magasabb, mint az elektronikus áruház ajánlatában szereplő azonos termék vételára a vevő által elküldött megrendelés időpontjában, az Eladó elektronikus üzenetet küld a vevőnek, amelyben tájékoztatja a vevőt a megváltozott vételárról, amely az Eladó részéről adásvételi szerződés megkötésére szóló ajánlatnak minősül, amelyet a vevő köteles kifejezett jóváhagyni e-mailben, vagy írásban ahhoz, hogy az adásvételi szerződés megkötése érvényes legyen.


6.2. A Vevő köteles az Eladó részére a vételárat megfizetni, beleértve a szállítási költségeket is készpénzben, esetlegesen bankkártyával a termék személyes átvétele során, utánvéttel a termék kézbesítésének helyén, vagy banki átutalással a termék átvételét megelőző időpontban az Eladó bankszámlájára, amely a megrendelés elfogadásáról szóló igazoláson került feltüntetésre, vagy az Eladó internetes oldalán.


6.3. Amennyiben a vevő az Eladónak a vételárat banki átutalással fizeti meg, a fizetés napjának az a nap minősül, amely napon a vételár teljes összege jóváírásra került az Eladó számláján.


6.4. A vevő köteles a termék vételárát az Eladó részére az adásvételi szerződésben rögzített időpontig megfizetni, legkésőbb azonban a termék átvételekor.


6.5. Amennyiben a vevő nem fizeti meg a vételár teljes összegét az Eladónak az áru Helyre történő kézbesítése pillanatáig, és a szerződő felek nem egyeztek meg a termék vételárának részletekben történő megfizetésében, az Eladó jogosult megtagadni a termék átadását a vevőnek.


6.6. A vételár nem tartalmazza a termék telepítésével, kiszállításával kapcsolatos költségeket, és az Eladó nem köteles ezeket a szolgáltatásokat nyújtani a vevő részére.
7. Tulajdonjog megszerzése és a termék sérülésével összefüggő kockázat átadása


7.1. A Vevő a termék tulajdonjogát kizárólag a teljes vételár megfizetése után szerzi meg.


7.2. A termék sérülésével összefüggő kockázatnak a Vevőre való átruházására kerül sor abban az időpontban, amikor a Vevő, vagy harmadik személy átveszi a terméket az Eladótól, vagy helyettesétől, akit a termék kézbesítésével bízott meg, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor abban az időpontban, amikor az Eladó lehetővé teszi a vevő számára a termékkel való rendelkezést, és a vevő nem veszi át a terméket.

8. Reklamációs eljárás (felelősség hibás teljesítés esetén, jótállás, reklamáció)


8.1. Amennyiben olyan termékhibáról van szó, amely elhárítható, a Vevő jogosult arra, hogy ingyenesen, időben és teljes mértékben elhárításra kerüljön. Az Eladó köteles a hibát haladéktalanul elhárítani.


8.2. A Vevő jogosult a hiba elhárítása helyett a termék cseréjét kérni, vagy ha a hiba csak a termék részét érinti, az érintett rész cseréjét, amennyiben ezzel az Eladónak nem keletkeznek aránytalan költségei, tekintettel a termék vételárára, vagy a hiba súlyosságára.


8.3. Az Eladó jogosult a hibás terméket a hiba elhárítása helyett hibátlanra cserélni, amennyiben ezzel nem okoz a Vevőnek súlyos nehézségeket.


8.4. Amennyiben olyan termékhibáról van szó, amelyet nem lehet elhárítani, és ez megakadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a vevő jogosult a termék cseréjére, vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra. Ugyanezek a jogok megilletik akkor is, ha elhárítható hibáról van szó, de a Vevő nem tudja rendeltetésszerűen használni a terméket a hiba megismétlődésekor javítás után, vagy több hiba fennállása esetén.


8.5. Amennyiben egyéb elháríthatatlan termékhibáról van szó, a Vevő a termék vételárából ésszerű kedvezményre jogosult.


8.6. Az Eladó tájékoztatta a Vevőt annak jogairól, amelyek a Polgári törvénykönyv 622.§. alapján megilletik (a Felhasználási és reklamációs feltételek 8.1. pontjától 8.3. pontjáig), és a jogairól, amelyek a Polgári törvénykönyv 623.§. alapján megilletik (a Felhasználási és reklamációs feltételek 8.4. és 8.5. pontok) úgy, hogy ezeket a Felhasználási és reklamációs feltételeket az elektronikus áruház megfelelő aloldalán elhelyezte, és a vevőnek lehetősége volt ezeknek elolvasására a megrendelés elküldése előtt.


8.7. Az Eladó felelős a termék hibájáért a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai alapján, és a Vevő köteles a reklamációt érvényesíteni az Eladónál, vagy meghatalmazott személynél. A meghatalmazott személyekkel, és a szerviz pontokkal kapcsolatos tájékoztatás a jótállási jegy hátoldalán található, vagy az Eladó a Vevő kérésére telefonon keresztül ad ezekről tájékoztatást.


8.8. A reklamációs eljárásra az érvényes raklamációs eljárás vonatkozik, tehát ezen Felhasználási és reklamációs feltételek 8. része. A vevő teljeskörű tájékoztatást kapott a reklamációs eljárásról, az eljárás feltételeiről és módjáról, beleértve a reklamációs eljárás helyét, és a garanciális javítások végzését a Fogyasztóvédelmi törvény 2007/250. 18.§.(1) bekezdésben, valamint a hatályos 1990/372 Szabálysértési törvényben foglaltak alapján (továbbiakban”Törvény”) az adásvételi szerződés megkötésének időpontja előtt oly módon, hogy a Felhasználási és reklamációs feltételeket az elektronikus áruház megfelelő aloldalán elhelyezte, és a vevőnek lehetősége volt ezeknek elolvasására a megrendelés elküldése előtt.


8.9. A reklamációs eljárás a Vevő által az Eladótól annak elektronikus áruházában az internetes oldalán megvásárolt termékre vonatkozik.


8.10. Az Eladó a termék hibájával kapcsolatos felelősséggel akkor tartozik a Vevő felé, ha a hibáért a gyártó, beszállító, vagy eladó felelős, vonatkozik ráa jótállás és az Eladótól volt megvásárolva.


8.11. Amennyiben a termék hibás, a vevő jogosult reklamációt érvényesíteni az eladó telephelyén a Törvény 18.§ (2) bekezdése alapján oly módon, hogy a terméket eljuttatja az Eladó telephelyére, és az Eladó részére kézbesítésre kerül a reklamáció érvényesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozata a Felhasználási és reklamációs feltételek 8.1 - 8.5. pontjaiban foglaltak alapján (továbbiakban ”Tájékoztatás reklamáció érvényesítéséről” )pl. a kitöltött vonatkozó adatlap formájában, amely az elektronikus áruház megfelelő aloldalán került elhelyezésre. Az Eladó ajánlja a termék reklamációs eljárásban történő visszaküldése során biztosítás megkötését. Utánvétes küldeményt az Eladó nem vesz át. A Vevő köteles a reklamációs eljárásról szóló tájékoztatóban minden szükséges adatot a valóságnak megfelelően feltüntetni, különös tekintetel a termék hibájának jellegére és mértékére; a Vevő szintén feltünteti, hogy a Polgári törvénykönyv 622.§, 623.§. foglalt jogai közül melyik érvényesítésére tart igényt. A Vevő jogosult a reklamációs jogait a gyártó által garanciális javítással megbízott személynél is érvényesíteni (továbbiakban” megbízott személy”). A megbízott személyek listája a jótállási jegyen került feltüntetésre, vagy kérésre azt az Eladó a vevőnek elküldi.

8.12. A reklamációs eljárás a termékkel kapcsolatban, amely eljuttatható az Eladónak azon a napon kezdődik, amelyen az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a Tájékoztatás reklamációs eljárásról kézbesítésre kerül az Eladó számára,
b) a reklamációs eljárással érintett terméket a vevő kézbesíti az Eladónak, vagy megbízottjának,
c) hozáférési kódok, jelszavak kézbesítése az Eladó számára, amennyiben ezek az adatok szükségesek a reklamációs eljárás lefolytatása érdekében;


8.13. Amennyiben a reklamációs eljárás tárgya olyan termék, amely nem juttatható el az Eladónak, vagy szilárdan beépített, a vevő a Felhasználási és reklamációs feltételek 8.12 .a) és c) pontjaiban foglaltakon kívül köteles minden segítséget megadni az érintett termék az Eladó, vagy a megbízottja általi vizsgálatához. Amennyiben azonban az Eladó, vagy meghatalmazottja a vevő által nyújtott segítség ellenére elmulasztja a vizsgálatot ésszerű határidőn belül, de legfeljebb a Tájékoztatás kézbesítésétől számított 10 napon belül, a reklamációs eljárás azon a napon kezdődik, amelyen a Tájékoztatás reklamáció érvényesítéséről az Eladó részére kézbesítésre került.


8.14. Az Eladó, vagy meghatalmazottja a Vevő részére átadja a reklamációs eljárás megkezdéséről szóló igazolást az Eladó által választott formában, pl. e-mailben, vagy írásban, amelyben köteles a reklamációs eljárással érintett termék pontos hibáit meghatározni, valamint ismételten felhívja a Vevő figyelmét a jogaira, amelyek
a Felhasználási és reklamációs feltételek 8.1. - 8.3. pontjai alapján (Polgári törvénykönyv 622.§.) , valamint a Felhasználási és reklamációs feltételek 8.4. - 8.5. pontjai alapján (Polgári törvénykönyv 623.§.) megilletik. Amennyiben a reklamációs jog érvényesítése távközlési eszköz igénybe vételével történik, az Eladó köteles az igazolást a Tájékoztatás reklamáció érvényesítéséről a vevő részére haladéktalanul kézbesíteni,; amennyiben erre nincs lehetőség, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a reklamációs eljárás lefolytatásáról szóló irattal együtt; az igazolást nem szükséges a Vevő részére kézbesíteni, amennyiben lehetősége van a reklamációs jog érvényesítését más módon tudja igazolni.


8.15. A vevő jogosult eldönteni, hogy az Őt a Polgári törvénykönyv 622.§ és623.§ alaján megillető jogok közül melyiket gyakorolja, és erről a döntéséről köteles az Eladót haladéktalanul értesíteni. A Vevő döntése értelmében, hogy az Őt a Polgári törvénykönyv 622.§ és623.§ alaján megillető jogok közül melyiket gyakorolja az Eladó, vagy megbízottja köteles határozni arról, mely módon folytatja le a reklamációs eljárást a Törvény 2.§ m) pontja alapján azonnal, bonyolultabb esetekben 3 napon belül, megalapozott esetekben, amennyiben szükséges a termék teljes körű állapot felmérése, a reklamációt követő 30 napon belül. A reklamációkezelés módjának meghatározása után az Eladó, vagy meghatalmazottja az eljárást azonnali hatállyal lefolytatja, megalapozott esetekben ez későbbi időpontban is történhet. A reklamációs eljárás azonban nem tarthat tovább, mint 30 nap, a reklamáció érvényesítését követően. A határidő letelte után a vevő jogosult a szerződéstől való elállásra, vagy kérheti a termék kicserélését új termékre.


8.16. Amennyiben a vevő a termékkel kapcsolatos reklamációs igényét az adásvételi szerződés megkötését követő 12 hónapon belül érvényesíti, az Eladó a reklamációs eljárás lefolytatását csak szakértői vélemény, vagy kijelölt, akkreditált, vagy meghatalmazott személy (továbbiakban „ termék szakértői vizsgálata”)állásfoglalása alapján utasíthatja el. A vizsgálat eredményétől függetlenül az Eladó nem jogosult a szakértői vélemény elkészítésének költségeit a vevőre áthárítani.


8.17. Amennyiben a vevő a termékkel kapcsolatos reklamációs igényét az adásvételi szerződés megkötését követő 12 hónap letelte után érvényesíti, és az Eladó elutasította, az a személy, aki a reklamációs eljárás folyamatában közreműködött köteles a vevő részére megküldött iratban feltüntetni, mely szakértőnek küldheti a vevő a terméket szakértői véleményezés céljából. Amennyiben a vevő szakértői vizsgálat lefolytatása céljából a terméket továbbította a reklamációs eljárás lefolytatását igazoló dokumentumon feltüntetett személynek, a szakértői véleményezés költsége, valamint minden egyéb ezzel összefüggő költség az Eladót terheli, függetlenül a szakértői vélemény eredményétől. Amennyiben a Vevő számára készült szakértői vélemény alapján bizonyítást nyer, hogy az Eladó felelős az adott termékhibáért, ismételten benyújthatja reklamációs igényét; a szakértői vélemény elkészítésének ideje alatt a jótállási idő nem telik. Az Eladó a megismételt reklamációs eljárás megkezdését követő 14 napon belül köteles a vevő részére megfizetni a szakértői vélemény költségeit. A megismételt reklamációs igényt nem lehet elutasítani.


8.18. A vevő nem érvényesítheti a jogait olyan termékhibával kapcsolatban, amelyekről a szerződés megkötése előtt az Eladó tájékoztatta, vagy amelyekről, tekintettel e körülményekre tudomása lehetett.


8.19. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a hibás terméket egyéb hibátlan termékre cserélje, megegyező, vagy jobb műszaki paraméterekkel, amennyiben ezzel a Vevőnek nem okoz komoly nehézségeket.


8.20. AzEladó nem felel a termék hibájáért:
a) ha olyan egyértelmű hibáról van szó, amelyet a vevőnek észlelnie kellett volna a termék átvétele során, és amelyet nem jelzett az Eladó megbízottjának a Felhasználási és reklamációs feltételek 5.8. pontjában meghatározottak szerint,
b) amennyiben a vevő nem élt a jogával a jótállási idő végéig,
c) ha a termék hibája a vevő által okozott mechanikus sérülés miatt következett be,
d) amennyiben a termék hibája a használata során nem megfelelő körülmények hatására következett be, amelyek nem felelnek meg a termék természetes környezetének intenzitásuk, páratartalmuk, kémiai és mechanikai hatásuk miatt,
e) ha a termék hibája szakszerűtlen kezelés, működtetés, vagy elhanyagolás miatt keletkezett,
f) ha a termék hibája a termék túlzott terhelése , vagy a használati utasításokban foglaltakkal ellentétes használat során keletkezett,
g) ha a termék hibája elkerülhetetlen és/vagy előre nem látható események miatt keletkezett,
h) ha a termék hibája véletlen romlás, vagy véletlen rosszabbodás miatt keletkezett,
i) ha a termék hibája szakszerűtlen kezelés, vízkár, tűzkár, sztatikus
vagy atmoszférikus elektromosság, vagy egyéb elemi csapás miatt keletkezett,
j) ha a hiba jogosulatlan személy beavatkozása miatt keletkezett.

8.21. Az Eladó köteles a reklamációt kezelni és lezárni a következő módok egyikével:
a) a javított termék átadása,
b) termék cseréje,
c) termék vételárának visszatérítése,
d) ésszerű kedvezmény visszatérítése a termék vételárából,
e) írásbeli felszólítás az Eladó teljesítésének átvételére,
f) reklamáció elutasításának indoklása.


8.22. Az Eladó köteles írásos dokumentumot kiállítani a Vevő részérea reklamációs eljárás lefolytatásának módjáról, és annak lefolytatásáról a reklamáció érvényesítését követő 30 napon belül személyesen, postai, vagy futárszolgálaton keresztül. A reklamációs eljárás eredményéről annak befejezése után haladéktalanul értesíti a Vevőt telefonon, vagy e-mail formájában és ezt követően a termékkel együtt, esetleg e-mail formájában az erről szóló dokumentumot is eljuttatja a Vevőnek.


8.23. A jótállás ideje 24 hónap a termék kézbesítését követően, amennyiben adott esetekben nincs meghatározva egyéb jótállási idő. A sporttáplálkozási termékek, ajándékkosarakban található élelmiszerek, valamint az állateledel minimális eltarthatósági ideje 2 hónap a felhasználási ideje előtt, amennyiben ez az idő rövidebb, az Eladó telefonon, vagy e-mail formájában felveszi a kapcsolatot a vásárlóval, és csak annak kifejezett beleegyezése után kerül a termék kiszállításra.


8.24. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, ami alatt a Vevő nem használhatta a terméket annak garanciális javítása miatt.


8.25. Abban az esetben, ha a termék új termékre való cseréjére kerül sor, a Vevő megkapja a termékcserével kapcsolatos dokumentumot, további reklamációt az adásvételi szerződés és ezen dokumentum alapján érvényesíthet. Termékcsere esetén a jótállási idő az új termék átvételének időpontjába kezdődik, de csak az új termékre érvényes.


8.26. Amennyiben elhárítható hibáról van szó, akkor a Vevő döntése alapján kerül sor a reklamáció lefolytatására a Felhasználási és reklamációs feltételek 8.15. pontjában foglaltak alapján a következő módon:
a) az Eladó biztosítja a hiba elhárítását, vagy
b) az Eladó a hibás terméket kicseeréli.


8.27. Amennyiben elhárítható hibáról van szó, és a Vevő nem határozza meg a Felhasználási és reklamációs feltételek 8.15. pontjában foglaltak alapján a reklamációs eljárás lefolytatásának módját, akkor az Eladó a reklamációs eljárás során biztosítja a hiba elhárítását.


8.28. Amennyiben nem elhárítható, vagy egy ismétlődő, vagy több különböző elhárítható hibáról van szó, amelyek lehetetlenné teszik a termék rendeltetésszerű hibátlan használatát, akkor az Eladó a Vevő döntése alapján a következő módon jár el, amelyek a Felhasználási és reklamációs feltételek 8.15. pontjában van feltüntetve:
a) termék cseréje más működőképes termékre, amely ugyanolyan, vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkezik, vagy
b) abban az esetben, ha az Eladónak nem áll módjában a terméket kicserélni, a reklamációt a termék vételárának visszautalásával teljesíti.


8.29. Amennyiben nem elhárítható, vagy egy ismétlődő, vagy több különböző elhárítható hibáról van szó, amelyek lehetetlenné teszik a termék rendeltetésszerű hibátlan használatát, és a Vevő nem határozza meg a Felhasználási és reklamációs feltételek 8.15. pontjában foglaltak alapján a reklamációs eljárás lefolytatásának módját, akkor az Eladó a végrehajtja a termék cseréjét más működőképes termékre, amely ugyanolyan, vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkezik.


8.30. A reklamációs eljárás lefolytatása csak azokra a hibákra vonatkozik, amelyek feltüntetésre kerültek a Tájékoztatás reklamáció érvényesítéséről adatlapon és a Felhasználási és reklamációs feltételek 8.14. pontjában szereplő igazoláson.


8.31. A reklamációs eljárás során ismétlődő elhárítható hibának az egy elhárítható hiba több mint kétszeri előfordulása minősül.


8.32. A reklamációs eljárás során több különböző elhárítható hibának a legalább három elhárítható hiba előfordulása minősül.


8.33. Amennyiben a Vevő a termék hibájával kapcsolatos reklamációs eljárásra való jogosultságát a Felhasználási és reklamációs feltételek 8.1. pontja alapján kihasználta, az eredményre való tekintet nélkül nem jogosult ismételten ugyanazon hibával kapcsolatban ismételt reklamációs eljárás lefolytatását kérni.


8.34. A Felhasználási és reklamációs feltételek 8. pontjában foglaltak nem érvényesek azon szervezetekre, amelyek nem teljesítik a fogyasztó meghatározásában szereplőket a Törvény 2.§.a) pontja alapján.

9. Személyes adatok és védelmük


9.1. A szerződő felek megegyeztek, hogy a Vevő abban az esetben, ha természetes személy, köteles az Eladó számára a megrendelésben megadni vezeték és keresztnevét, állandó lakhelyét irányítószámmal együtt, telefonszámát, e-mail címét.


9.2. A szerződő felek megegyeztek, hogy a Vevő abban az esetben, ha jogi személy, köteles az Eladó számára a megrendelésben megadni a cég nevét, székhelyét irányítószámmal együtt, IČO azonosító számát, telefonszámát, e-mail címét.


9.3. A vevőnek lehetősége van az általa megadott adatokat ellenőrizni, megváltoztatni, a regisztrációját törölni az elektronikus áruház internetes oldalán bejelentkezést követően az „Ügyfélzónában”.


9.4. Az Eladó ezúton tájékoztatja a vevőt, hogy az Adatvédelmi törvény 2013/122 10.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az Eladó, mint üzemeltető az adásvételi szerződés kötése során a vevő személyes adatait a hozzájárulása nélkül, mint érintett személyadatait fogja kezelni, mivel a szerződés teljesítéséhez szükséges a személyes adatok feldolgozása, amelyben a vevő az egyik szerződő fél.


9.5. A vevő jogosult a megrendelés elküldése előtt az adott jelölőnégyzetben hozzájárulását adni a Törvény 11.§(1) bekezdése alapján, hogy az Eladó feldolgozza és megőrizze fent említett személyes és/vagy olyan adatait, amelyek az Eladó számára szükségesek az új termékekről, kedvezményekről, akciókról szóló tájékoztató küldéséhez, és ezeket az ehhez szükséges informatikai rendszerében feldolgozza.


9.6. Az Eladó kötelezettséget vállal, hogy a részére megadott személyes adatokat a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai alapján kezeli.


9.7. Az Eladó kijelenti, hogy a hatályos adatvédelmi törvény 6.§.(2) bekezdés c) pontja alapján a személyes adatokat kizárólag a Felhasználási és reklamációs feltételekben feltüntetett célokból szerzi meg.


9.8. Az Eladó kijelenti, hogy a hatályos Adatvédelmi törvény 6.§.(2) bekezdés e) pontja alapján a személyes adatokat egyéb célokra, mint amelyek feltüntetésre kerültek a Felhasználási és reklamációs feltételekben egyénileg szerzi meg, és biztosítja, hogy a személyes adatok feldolgozása és felhasználása kizárólag oly módon történjen, amely megfelel annak a célnak, ami miatt összegyűjtésre kerültek, és nem fogja azokat társítani olyan adatokkal, amelyek egyéb célra lettek megadva.


9.9. A vevő hozzájárulását adja az Eladó részére a Felhasználási és reklamációs feltételek 9.5. pontjában foglaltak alapján határozott időre a személyes adatainak kezelésére a teljesítés céljából. Az Eladó a teljesítés céljának elérése után azonnali hatállyal megsemmisíti a vevő személyes adatait. A vevő az adatkezelési hozzájárulását bármikor írásban visszavonhatja. A hozzájárulás megsemmisül a kézbesítéstől számított 1 hónapon belül.


9.10. A vevő figyelmét felhívják a megrendelés elküldése előtt, hogy a megfelelő négyzetbe történő jelöléssel igazolja, hogy az Eladó elégséges, érthető és félreérthetelen módon tájékoztatta a következőkről:
a) saját azonosító adatai, amelyek a Felhasználási és reklamációs feltételek I. részébe kerültek feltntetésre,
b) harmadik fél azonosító adatai, amely fél a terméket kiszállító társaság, és ezek az adatok a megrendelés elfogadásában vannak feltüntetve,
c) az adatkezelés célja, amely az adásvételi szerződés megkötése az Eladó és vevő között,
d) hogy az személyes adatokat csak a vezeték és keresztnév, állandó lakhely irányítószámmal együtt, telefonszám, e-mail cím kezelésével végzi , amennyiben természetes személyről van szó, valamint cégnév, székhely irányítószámmal együtt, IČO azonosító szám, telefonszám, e-mail cím kezelésével végzi, amennyiben a Vevő jogi személy,
e) a kért személyes adatokat a vevő köteles megadni,


9.11. Az Eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölcsnek megfelelő módon végzi, és úgy, hogy az ne legyen ellentétes az Adatvédelmi törvényben, vagy más hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal. Az Eladó kijelenti, hogy az érinett személy hozzájárulását nem kényszeríti ki és nem köti ehhez a feltételhez az adásvételi szerződés megkötését.


9.12. A vevő jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az Eladótól a következőkkel kapcsolatban
a) igazolás, hogy személyes adatainak kezelését végzik, vagy nem,
b) a személyes adatok kezelésének célja,
c) általánosságban érthető módon a személyes adatainak az informatikai rendszerben történő kezelése és mértéke:
i) az Eladó, és meghatalmazottja, ha van, azonosító adatai,
ii) közvetítő azonosító adatai; ez nem érvényes, ha az Eladó nem az Adatvédelmi törvény 8.§. alapján jár el a személyes adatok megszerzése során,
d) általánosságban érthető módon pontos tájékoztatás a forrással kapcsolatban, amelyből a személyes adatai feldolgozás céljából megszerzésre kerültek,
e) általánosságban érthető módon az adatfeldolgozás tárgyát képező adatainak másolata,
f) kiegészítő információk, amelyek az adatkezelés körülményeire és feltételeire való tekintettel szükségesek a vevő számára a jogainak biztosítására, főleg
i) tájékoztatás a kért személyes adatok megadásának önkéntességéről, vagy kötelezettségéről; amennyiben az Eladó a vevő személyes adatait az Adatvédelmi törvény 11.§. alapján szerzi, tájékoztatja a beleegyezés időtartamáról, és ha a Vevő kötelezettsége a személyes adatok megadásával kapcsolatban az Európai únió jogilag kötelező aktusa, vagy nemzetközi szerződés, amely a Szlovák Köztársaságra kötelező érvényű alapján történik, az Eladó tájékoztatja a vevőt a vonatkozó jogszabályról, amely
számára ezt a kötelezettséget előírja, és tájékoztatja a személyes adatok megadásának elutasításával járó következményekről,
ii) harmadik féllel kapcsolatos információk, ha feltétlezhető, hogy részükre a személyes adatok továbbításra kerülnek,
iii) fogadó személyek köre, ha feltétlezhető, hogy részükre a személyes adatok továbbításra kerülnek,
iv) nyilvánosságra hozatal formája, ha a személyes adatokat nyilvánosságra kell hozni,
v) harmadik országok, ha ha feltétlezhető, vagy nyilvánvaló, hogy ezekbe az országokba a személyes adatok továbbításra kerülnek,
g) javítása a hibás, nem teljes vagy nem naprakész személyes adatoknak, amelyek a feldolgozás tárgyát képezik,
h) a személyes adatok megsemmisítése, ha teljesült az adatfeldolgozás célja; amennyiben a feldolgozás tárgyát hivatalos iratok képezik, ezek visszajuttatását kérheti,
i) a személyes adatok megsemmisítése, , amelyek az adatfeldolgozás tárgyát képezik, amennyiben az Adatvédelmi törvény, vagy a Szlovák Köztársaság egyéb hatályos jogszabályának megsértésére került sor.


9.13. A vevő jogosult írásbeli ellenvetéssel élni az Eladónál a következők miatt:
a) személyes adatainak feldolgozása abban az esetben, ha valószínűsíthető, hogy direkt-marketing céljából kerülnek felhasználására beleegyezése ellenére, és kérheti a megsemmisítésüket,
b) személyes adatainak felhasználása a 10.§ (3) bekezdés d) pontja alapján, postai úton történő direkt-marketing céljából, vagy
c) személyes adatainak megadása a 10.§ (3) bekezdés d) pontja alapján direkt-marketing céljából, vagy.


9.14. A vevő jogosult ingyenes írásbeli kérelem alapján az Ealdónál tiltakozni személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban az Adatvédelmi törvény 10.§.(3) bekezdés a), e), f), vagy g) pontjai alapján megalapozott okok megfogalmazásával, bizonyítékok benyújtásával, amelyek jogos érdekeit, jogait sérthetik; amennyiben törvényi indokok ezt nem akadályozzák, és bebizonyosodik, hogy a vevő tiltakozása megalapozott, az Eladó köteles azokat a személyes adatokat, amelyekkel kapcsolatban a Vveő kifogással élt, haladéktalanul letiltani, és amint a körülmények lehetővé teszik, megsemmisíteni.


9.15. A vevő írásbeli, vagy személyes kérelme alapján, amennyiben az ügy nem tűr halasztást, a továbbiakban jogosult az Eladónál bármikor kifogással élni, és nem alávetni magát az Eladó döntésének olyan esetben, amely számára jogi következményekkel, vagy jelentős befolyással járna, ha ilyen döntés kizárólag a személyes adatainak automatizált feldolgozása alapján történt. A vevő jogosult kérni az Eladót a döntés felülvizsgálatára, miközben az Eladó köteles a vevő kérésének eleget tenni, és ezt úgy, hogy a döntés felülvizsgálatában döntő szerepe meghatalmazott személynek lesz; a felülvizsgálat módjáról és a megállapítás eredményéről az Eladó a Vevőt jelen Felhasználási és raklamációs feltételek 9.18. pontjában foglalt határidőn belül tájékoztatja.


9.16. Amennyiben a Vevő jogainek érvényesítését írásban kéri, és kérvényének tartalma alapján következik, hogy él ezzel a jogával, a kérelem a törvény alapján benyújtottnak tekintendő; az elektronikus, vagy fax útjánn benyújtott kérvényt a Vevő köteles három napon belül írásban is kézbesíteni a benyújtás napjától számítva.


9.17. A vevő gyanú esetén, miszerint a személyes adatainak feldolgozása jogszerűtlen, jogosult erről tájékoztatást benyújtania Személyes adatok védelmét biztosító hivatalnál. Amennyiben a Vevő nem rendelkezik teljes jogképességgel, a jogait a törvényes képviselője is gyakorolhatja.


9.18. Az Eladó köteles a Vevő kérelmét írásban teljesíteni a felhasználási és reklamációs feltételek alapján, ill. a vevő kérésének eleget tenni az Adatvédelmi törvény előírásai alapján, és írásban tájékoztatni a kérelem, igény benyújtását követő 30 napon belül.


9.19. A Vevő jogainak korlátozását az Adatvédelmi törvény 28.§ (2) bekezdése alapján az eladó haladéktalanul írásban közli az érintett személlyel, valamint a Személyes adatok védelmét biztosító hivatallal.


9.20. Az Eladó ezúton tájékoztatja a vevőt, hogy az Adatvédelmi törvény 15.§ (1) bekezdés e) pont 3., 4.pontjával összhangban a személyes adatok feldolgozása során a vevő személyes adati továbbításra kerülnek , és hozzáférhetővé válnak a következő harmadik felek számára:
GLS General Logistics Systems, s. r. o., székhelye Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO azonosító: 36624942, Cégjegyzékbe jegyezve a Járási bíróság Banská Bystrica által, Rész: Sro, a következő betéten:9084/B


9.21.Az elektronikus áruház információs rendszerei bejegyzésre kerültek a 2013/122 Adatvédelmi törvény alapján.

10. A adásvételi szerződéstől való elállás


10.1. Amennyiben az eladó nem tudja teljesíteni az adásvételi szerződés alapján fennálló kötelezettségeit készlethiány miatt, vagy a gyártó, importőr, vagy beszállító megszüntette a gyártást, vagy egyéb jelentős változtatásokat eszközölt, amelyek lehetetlenné teszik az adásvételi szerződésben foglaltak teljesítését, vagy vis maior esetén, vagy minden erőfeszítése ellenére, amely tőle elvárható, nem képes a a felhasználási feltételekben foglalt határidőig teljesíteni a termék kiszállítását, vagy olyan vételáron, amely a megrendelésben szerepelt, az eladó köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a vevőt, és köteles helyettesítő teljesítést felajánlani, vagy a szerződéstől való elállás lehetőségét (megrendelés törlése). Amennyiben a vevő eláll a szerződéstől a jelen pontban felsoroltak alapján, az eladó köteles a vevő által a szerződés tárgyát képező termékkel kapcsolatos megfizetett előleget a szerződéstől való elállás kazdő napjától számított 14 napon belül visszafizetnia vevő által megjelölt bankszámla számra.


10.2. A vevő jogosult elállni az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül a 2014/102 Távollévők közötti szerződéskötés fogyasztóinak védelméről szóló törvény 7.§. foglaltak alapján a termék kézbesítését követő 14 napon belül, ill. a szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését, vagy elektronikus tartalom szolgáltatásáról szóló szerződés megkötését követően, amennyiben az eladó teljesítette tájékoztatási kötelezettségét a Távollévők közötti szerződéskötés fogyasztóinak védelméről szóló törvény 3.§. foglaltak alapján.


10.3. A vevő jogosult az áru kézhezvétele után az adott időszakban az árut kicsomagolni, és kipróbálni oly módon, mint ahogy az megszokott a klasszikus hagyományos boltban, amely szükséges a tulajdonságainak, használhatóságának, jellegének megismerésére.


10.4. A szerződéstől való elállás határidejének kezdő napja az a nap, amikor a vevő, vagy általa megbízott harmadik személy, a kézbesítőt kivéve, átveszi a megrendelt termék összes részét, vagy amennyiben
a) a vevő által megrendelt termékeket külön szállítják, az utoljára kiszállított termék kézbesítésének napja,
b) több részből, darabból álló termék esetén az utoljára kiszállított rész, darab kézbesítésének napja,
c) szerződés alapján a termék ismételt szállítása meghatározott időszakban történik, az első termék kézbesítésének napja.


10.5. A vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, amely tárgya termék vásárlása a szerződéstől való elállás határidejének időtartama előtt.


10.6. A szerződéstől való elállást a vevőnek írásban kell megtennie kétséget kizáró módon, hogy a szerződéstől való elállásra került sor, vagy egyéb tartós adathordozóra való rögzítéssel, vagy adatlap segítségével, amely a felhasználási és reklamációs feltételek 1. sz. melléklete. A szerződéstől való elállás határideje megtartott, amennyiben a „Tájékoztatás szerződéstől való elállásról” az Eladónak a határidő utolsó napján elküldésre került a Távollévők közötti szerződéskötés fogyasztóinak védelméről szóló törvény 7.§.(1) bekezdése alapján.


10.7. A felhasználási és reklamációs feltételek előző pontjának alapján történő szerződéstől való elállásnak tartalmaznia kell a vonatkozó adatlapban kért információkat, amely a feltüntetett felhasználási és reklamációs feltételek 1. sz. melléklete, főleg a Vevő azonosítását, a megrendelés dátumát és számát, a termék pontos leírását, a módot, amellyel az eladó visszatéríti a már teljesített befizetést, főleg a számlaszámot és/vagy a vevő levelezési címét.


10.8. Amennyiben a vevő eláll a szerződéstől, akkor minden az adásvételi szerződéshez kapcsolódó szerződés is törlésre kerül. A vevő nem köteles a kapcsolódó szerződéssel kapcsolatban semmilyen költséget megfizetni, kivéve a Távollévők közötti szerződéskötés fogyasztóinak védelméről szóló törvény 9.§.(3) bekezdés 10.§.(3) és (5) bekezdésében foglalt költségek kivételével, és olyan szolgáltatás árát, amely a szerződés tárgyát képezi, és teljes mértékben teljesítésre került.


10.9. A vevő köteles a szerződéstől való elállást követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszajuttatni az árut az üzemeltető címére, vagy átadni az Eladónak, vagy az Eladó által az átvétellel megbízott személynek. Ez nem érvényes aban az esetben, ha az Eladó felajánlotta, hogy a terméket személyesen, vagy megbízottja által veszi át. A határidő megtartottnak számít az első mondat alapján, ha a termék legkésőbb a határidő utolsó napján szállításra való átadásra került.


10.10. A vevő köteles az árut az eladónak épségben, teljes dokumentációval, sértetelnül, lehetőség szerint eredeti csomagolásban használatmentesen visszajuttatni.


10.11. A termékre biztosítás kötése ajánlott. Utánvétes küldeményt az Eladó nem vesz át. Az Eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb14 napon belül a „Tájékoztatás szerződéstől való elállásról” átvételét követően visszatéríteni a vevőnek minden általa megfizetett összeget, amely az adásvételi szerződés alapján, vagy azzal összefüggésben számára megfizetésre került, beleértve a szállítás, kézbesítés és postaköltségeket és egyéb díjakat. Az Eladó nem köteles jelen felhasználási és reklamációs feltételek alapján a Vevő részére a megfizetett összegeket a termék visszaküldése előtt visszafizetni, vagy addig, amíg a vevő nem bizonyítja a termék visszaküldését az Eladónak, kivéve, ha az eladó javasolja, hogy a terméket személyesen, vagy meghatalmazottja által veszi át.


10.12. A vevőt terheli az áru visszaküldésének költsége az Eladó, vagy az eladó által az áru átvételére meghatalmazott személy részére. Ez nem érvényes abban az esetben, ha az Eladó magára vállalta ezem költségek megfizetését, vagy nem teljesítette a kötelezettségeit a Távollévők közötti szerződéskötés fogyasztóinak védelméről szóló törvény 3.§.(1) bekezdés i) pontja értelmében.


10.13. A vevő csak a termék azon értékcsökkentéséért felelős, amely nem a termék tulajdonságainak és használhatóságának megállapításával kapcsolatos kezelése során keletkezett. A fogyasztó nem fleleős a termék értékcsökkentéséért abban az esetben, ha az Eladó nem tájékoztatta a fogyasztót a szerződéstől való elállási jogáról a Távollévők közötti szerződéskötés fogyasztóinak védelméről szóló törvény 3.§.(1) bekezdés h) pontja értelmében.


10.14. Az Eladó köteles a vevőnek a termék vételárát ugyanolyan módon visszafizetni, amilyen módot a vevő használt a fizetés során, amennyiben a vevővel nem állapodik meg másképp anélkül, hogy a vevőnek ezzel kapcsolatban további költségek felszámításra kerüljenek.


10.15. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, és olyan árut küld vissza az Eladónak, amely használt, sérült, vagy hiányos, a Vevő kötelezi magát az Eladónak megfizetni:
a) az érték, amellyel csökkent a z áru értéke a Polgári törvénykönyv 457.§. értelmében tényleges összegét
b) az Eladó keletkezett költségeit, amelyek a termék javításával és eredeti állapotába történő visszaállításával keletkeztek, amelyek számítása a termék jótállási időn túli javításának árjegyzéke alapján történik. A Vevő köteles a jelen Felhasználási és reklamációs feltételek alapján az Eladónak a termék vételárának, és a szerződéstől való elállás időpontjában fenálló értékének különbözetét megfizetni kártérítésként.


10.16. A Távollévők közötti szerződés fogyasztóvédelméről szóló törvény 7.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a Vevő nem jogosult elállni az olyan szerződéstől, amelynek tárgya:
– a fogyasztó egyedi követelményei alapján készült termék, egyedi megrendelésre készült termék, vagy kifejezetten egy fogyasztó számára készült termék értékesítése,
– védőcsomagolással ellátott termék eladása, melynek visszaküldése egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból nem lehetséges, és amelynek védőcsomagolása a kézbesítés után sérült,
– hagfelvételek, képfelvételek, hang-és képfelvételek, könyvek, valamint számítógépes szoftverek, amelyek védőcsomagolásban kerülenk forgalomba, ha a Vevő a védőcsomagolást megbontotta,
– elektronikus tartalom szolgáltatása más módon, mint tárgyi adathordozón, amennyiben ennek szolgáltatása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával megkezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelő módon tájékoztatták arról, hogy beleegyezésének kifejezésével lemond a szerződéstől való elállás jogáról.
– olyan termék eladása, amely a szerződés kötést, és a termék kézbesítését követően szerelésre, összerakásra került, vagy oly módon volt használva, hogy az Eladó számára lehetetlenné teszi az eredeti állapotának visszaállítását megnövekedett költségek megfizetése nélkül, pl. összeszerelt, szétszerelt bútor, stb.

10.17. Jelen Felhasználási és reklamációs feltételek 10. rész rendelkezései kifejezetten nem érvényesek azokra a szervezetekre, amelyek nem felelnek meg a fogyasztói meghatározásnak a Törvény 2.§ a) pontjában foglaltak alapján.


11. Záró rendelkezések
11.1. Amennyiben az adásvételi szerződés írásban került megkötésre, bármilyen módosítását írásban kell végrehajtani.
11.2. A szerződő felek megegyeztek, hogy a közöttük zajló kommunikáció formája e-mail üzenet lesz.
11.3.A Felhasználási és reklamációs feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári törvénykönyv, Törvény, 2004/22 Törvény az elektronikus kereskedelemről, valamint a 2002/128 Törvény a belső piac állami felügyeletéről, a 2002/284 Törvény, valamint a 2014/102 Törvény a távollévők közötti szerződés fogyasztóvédelméről hatályos jogszabályai irányadóak.
11.4. Ezek a felhasználási és reklamációs feltételek a Vevőre nézve az az adásvételi szerződés megkötésének napjától érvényesek.
11.5. A Vevő a megrendelés elküldése előtt felszólításban részesül, hogy a megfelelő négyzet jelölésével igazolja, hogy megismerte, elolvasta és megértette a felhasználási és reklamációs feltételek, valamint teljes mértékben egyetért velük.

1.sz melléklet
Adatlap szerződéstől való elálláshoz (csak abban az esetben töltse ki és küldje el ezt az adatlapot, amennyiben szeretne elállni a szerződéstől)
Kinek GOLD & CREDIT, s. r. o., székhelye Kamerhofská 8, 969 00 Banská Štiavnica
Ezúton tájékoztatom/tájékoztatjuk (*), hogy elállok/elállunk ()az adásvételi szerződéstől, amely az alábbi termékre
szolgáltatásra vonatkozik (*): ..............
Megrendelés dátuma/fogadás dátuma (*) ..............
Fogyasztó /fogyasztók neve (*) ...............
Fogyasztó /fogyasztók címe (*) ..............
Fogyasztó /fogyasztók aláírása (*) (amennyiben az adatlap írásban kerül benyújtásra) .............­.............
Dátum ..................
(*) A nem kívánt rész törlendő.

2 sz. melléklet
A Vevő tájékoztatása a szerződéstől való elállási jogáról
1. A szerződéstől való elállás joga
Joga van elállni ettől az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül 14 napon belül. A szerződéstől való elállás joga megszűnik az Ön, vagy meghatalmazottja, kivéve a kézbesítőt, által átvett termék kézbesítése utáni 14 nap leteltével.
A szerződéstől való elállási jogának gyakorlása során kérjük, tájékoztasson bennünket a döntéséről egyértelmű nyilatkozat formájában (pl. levél küldésével postán, faxon, e-mailban) a következő címre GOLD & CREDIT, s.r.o. , székhelye Kamerhofská 8, Banská Štiavnice 969 00, info@nazlato.sk.
Erre a célra felhasználható a Felhasználási és reklamációs feltételek 1. számú melléklete Adatlap szerződéstől való elálláshoz. Lehetősége van az Adatlap kitöltésére és elküldésére, vagy egyéb egyértelmű módon nyilatkozhat a szerződéstől való elállásról elektronikus úton is az internetes oldalunkon keresztül. Amennyiben szeretné kihasználni ezt a lehetőséget, a Szerződéstől való elállási nyilatkozat kézhezvételét késedelem nélkül megerősítjük e-mail formájában,
vagy egyéb tartós adathordozón. A szerződéstől való elállás határideje megtartott, ha a szerződéstől való elállással kapcsolatos szándéknyilatkozatát a határidő letelte előtt elküldi.
2. A szerződéstől való elállás következményei Amennyiben eláll a szerződéstől, visszafizetjük Önnek mindazon összegeket, amelyeket a szerződéskötéssel kapcsolatban megfizetett, legfőképpen a vételárat, a termék Önhöz való szállítási költségeivel együtt. Ez nem vonatkozik az utólagos költségekre, amennyiben más szállítási módot választott, mint a legolcsóbb általános szállítás, amelyet kínálunk, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások díjaira, amennyiben a szerződésben szerepeltek, és teljesítésre kerültek. A befizetés azonnali hatállyal visszafizetésre kerül, minden esetben legkésőbb 14 napon belül az Adatlap szerződéstől való elálláshoz kézbesítése után. A fizetési mód megegyezik az Ön által használt fizetési móddal, amennyiben nem egyezett bele kifejezetten más fizetési módba, és minden egyéb költség felszámítása nélkül.
A megvásárolt áru vételára visszafizetése csak a termék címünkre történő visszajuttatása után történik, vagy a feladását igazoló irat bemutatása után, attól függően, melyik történik meg korábban. Küldje vissza nekünk a terméket, vagy hozza be a cég székhelyére, késedelem nélkül, és minden esetben legkésőbb a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása után 14 napon belül. A szerződéstől való elállás határideje megtartott, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt visszaküldi a terméket. A termék visszaküldésének költségei
Önt terhelik. Figyelmeztetjük Önt, hogy amennyiben eláll a szerződéstől, Önt terheli a felelősség a termék értékcsökkentéséért a kézbesítéstől a visszaküldésig eltelt időtartam alatt történő egyéb használat miatt, mint ami a termék tulajdonságának, jellegének megismeréséhez szükséges.

Fel