Bejelentkezés
facebook

spoj

Bejelentkezési név-E-mail

Jelszó Elfelejtett jelszó

Még nincs felhasználói fiókja?
Regisztráljon

Látni fogja a rendelése állapotát.

Összegyűjtött pontjai után kedvezményeket kap a következő vásárláshoz.

Elsőként értesül akcióinkról és nyereményjátékainkról

További kedvezmények

phone 00421 948 059 393 ( H - P 8:00 - 16:00 )
nakupný košík 0 Kosár Tételek: 0 | 0 HUF
Az Ön kosara jelenleg üres.

Reklamációs eljárás

(érvényes 2015.06.23.-tól)

I Rész
Bevezető rendelkezések

1.1 Ez a reklamációs eljárás szabályozza a GOLD & CREDIT, s. r. o., székhelye Kamerhofská 8, 969 00 Banská Štiavnica, IČO azonosító: 44128886, cégjegyzékbe jegyezve a Banská Bystrica, Járási bíróság által, Rész: Sro, 18331/S sz. Betéten, (továbbiakban „Eladó") és az ügyfél (továbbiakban „Vevő") közötti eljárást a panaszkezelés során, joggyakorlati lehetőségeket az eladó felelősségével kapcsolatban a termék hibátlanságával összefüggésben, valamint Vevőnek és Eladónak az ezekhez kapcsolódó jogait és kötelezettségeit (továbbiakban”Szerződő felek”).

1.2 A Vevő az elektronikus megrendelés elküldése előtt a négyzetbe történő jelölésével igazolja, hogy megismerte az eladó által közzétett Reklamációs eljárást, és azt teljes mértékbe elfogadja. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vevő igazolja, hogy megismerte a Reklamációs eljárást, és azt rá nézve kötelező érvényűnek elfogadja. A Reklamációs eljárás korlátozás nélkül elérhető a Kivaloarany.hu oldalon, valamint megtekinthető az Eladó székhelyén.

1.3 A Vevő eljárását, aki a hatályos Polgári törvénykönyv 40/1964 törvény 52.§. (3) bekezdése értelmében nem számít fogyasztónak, a Kivaloarany.hu oldalon vásárolt termékszavatossággal kapcsolatban az 513/1991 törvény 422.§-442.§ szabályozza.

1.4 A Vevő eljárását, aki a hatályos Polgári törvénykönyv 40/1964 törvény 52.§. (3) bekezdése értelmében fogyasztónak számít, a Kivaloarany.hu oldalon vásárolt termékszavatossággal kapcsolatban , valamint a Szerződő felek jogaival és kötelezettségeivel összefüggésben a hatályos Polgári törvénykönyv 40/1964 619.§-627.§ -ben foglaltak, a 250/2007 Fogyasztóvédelmi törvény , valamit a módosított 372/1990 Szabálysértési törvényben foglaltak szabályozzák.

II Rész
A termék ellenőrzése az átvátel során

2.1 A Vevő köteles az átvett terméket haladéktalanul ellenőrizni. Amennyiben ezt elmulasztja, a termékszavatossággal kapcsolatban csak akkor élhet kifogással, amennyiben bebizonyítja, hogy a hiba fennállt a termék átvételekor.

2.2 A Vevő köteles továbbá ellenőrizni a csomagolás, amelybe a terméket helyezték, sértetlenségét. Amennyiben sérülést tapasztal, szükséges jegyzőkönyvet kiállítani a futárral, valamint felvenni a kapcsolatot az eladóval az: info@kivaloarany.hu címen. Amennyiben nem került sor jegyzőkönyv felvételére, a termék átvétel előtti sérülésével kapcsolatos bizonyítási teher a Vevőt terheli.

III Rész
Reklamációs/csere adatlap

A Vevő a következő esetekben tölti ki REKLA­MÁCIÓS/CSERE ADATLAP (továbbiakban”Adatlap”) -ot:

3.1 Elállás a szerződéstől a termék kézbesítésétől számított 14 napon belül. Abban az esetben, ha a termék teljes egészében visszaküldésre kerül, beleértve a sértetlen csomagolást is, hibátlanul ( az eredeti címkékkel ellátva) és nem láthatóak rajta a viselés jelei, az Eladó a fent említett 14 napos határidőt meghosszabbítja a termék átvételétől számított harminc naptári napra. A vásárlót semmilyen egyéb költség nem terheli a szerződéstől való elállással kapcsolatban, kizárólag a termék visszaküldésének postaköltségét fizeti.

3.2 Termék visszaküldése a megrendelés hibás teljesítése esetén. Abban az esetben, ha a Vevő megbizonyosodik arról, hogy a termék, amelyet átvett nem felel meg annak a terméknek, amit rendelt jogosult a terméket visszaküldeni az Eladónak az átvételtől számított 30 napon belül. A Vásárlót ebben az esetben semmilyen költség nem terheli. A szállítási és kezelési költség teljes mértékben az Eladót terheli.

3.3 A termék cseréje nem megfelelő méret, szín, vagy egyéb paraméterek esetében. Abban az esetben, ha a Vevő úgy találja, hogy az átvett termék nem felel meg a számára a mérete, vagy színe miatt, jogosult a terméket visszaküldeni és megfelelő méretű, színű cserét igényelni, az átvételtől számított 30 napon belül. A terméknek, amelyet a Vevő visszaküld sértetlennek kell lennie, nem látszódhatnak rajta a viselés jelei. A Vevőt nem terheli kezelési költség a szerződéstől való elállással kapcsolatban, csak a visszaküldést terhelő szállítási költséget kell megfizetnie. Az Eladó a csereterméket a kitöltött Adatlap, szállítólevél és termék kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi a Vevő részére. Ellenkező esetben a 3.1-ben foglaltak alapján kell eljárni, mint a szerződéstől való elállás esetében. A termékcsere költségei (futárszolgálat közreműködése esetén) az Eladót terhelik. Ha a termék postai közreműködéssel kerül visszaküldésre, a költségek a Vevőt terhelik és fordítva.

3.4 Az Eladó kötelezettségei hibás termék értékesítése esetén – reklamáció. (a folyamat részletes leírása a IV Részben – Termék reklamáció

Az Eladó a reklamációval kapcsolatban azonnal dönt, bonyolult esetekben 3 munkanapon belül. Megalapozott esetekben, főleg ha szükséges a termék teljes körű állapot felmérése, a reklamációt követő 30 napon belül. A határidő letelte után a fogyasztó jogosult elállni a szerződéstől, vagy jogosult kérni a termék cseréjét.

Az Eladó köteles a reklamációt kezelni és lezárni a következő módok egyikével :
a) a javított termék átadása,
b) termék cseréje,
c) termék vételárának visszatérítése,
d) ésszerű kedvezmény visszatérítése a termék vételárából,
e) reklamáció elutasításának indoklása.

A reklamáció eredményéről a Vevő haladéktalan telefonos tájékoztatást kap, ezzel egy időben e-mailben is megkapja a reklamáció kezeléséről szóló bizonylatot, esetlegesen a termékkel együtt.

IV Rész
Termék reklamáció

4.1 Az olyan termékkel kapcsolatos reklamációs eljárás, amely kézbesíthető az Eladó részére azzal a nappal kezdődik, amikor együttesen teljesülnek az alábbi feltételek:

- az Eladó részére kézbesített Tájékoztatás reklamáció érvényesítéséről,

- az érintett termék kézbesítése a Vevő részéről az Eladónak, vagy más megbízott személynek.

4.2 Nem lehet az áru hibájának tekinteni azoknak a tulajdonságainak változását, amely a jótállási időn belül helytelen használat, elégtelen, vagy nem megfelelő kezelés , valamint az anyag, amelyből a termék készült természetes változásának, a Vevő, vagy harmadik személy által okozott bármilyen sérülés, vagy egyéb helytelen beavatkozás hatására alakultak ki.

4.3 Olyan sérülés tekinthető elhárítható hibának, amely javítható anélkül, hogy a termék működésében romlás állna be. Ebben az esetben a javítás költsége az Eladót terheli.

4.4 Nem elhárítható hibának tekinthető olyan sérülés, amely nem javítható, vagy javítása indokolatlanul magas költséggel járna tekintettel a termék vételárára. Ebben az esetben a Vevő jogosult: új csere terméket kérni (amennyiben ezt a rendelkezésre álló készlet engedi), vagy elállni a szerződéstől.

4.5 Amennyiben a reklamáció során termékcserére kerül sor, a termék szavatossági ideje az új termék kézhezvételének időpontjától érvényes.

4.6 Kézbesítési cím: Gold&Credit s.r.o., A. Dubčeka 389, Žiar nad Hronom. 965 01, Szlovákia

 

V Rész

Bírság a termék átvételének megtagadása esetén:

FIGYELMEZTÉS : a Szerződési feltételek, valamint a hatályos Polgári törvénykönyv 40/1964 614.§, és a 420.§ (1) bekezdése alapján a Vevő köteles a terméket/utánvét/ a lehető legrövidebb időn belül átvenni. Az átvétel elmulasztásából eredő károkat a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályok alapján bírósági, ezt követően behajtás útján érvényesítjük.

VI Rész
Jótállási feltételek és szavatossági idő

5.1 A jótállás ideje a termék átvételétől számított 24 hónap. A termék hibáit és az ezzel kapcsolatos igényeit a Vevő ezen időszakon belül érvényesítheti. A jótállási időszak leteltével megszűnik a reklamáció joga.

5.2 Csak olyan termékkel kapcsolatban lehet benyújtani reklamációt, amely a kivaloarany.hu oldalon került megvásárlásra, és a termék ára teljes mértékben megfizetésre került. A szavatossági igény érvényesítésére a Szállítólevél szolgál, melynek fénymásolata szükséges a reklamációs ügyintézéshez.

VII Rész
Záró rendelkezések

6.1 Az Eladó kizárólagos e-mail címe a következő: info@kivaloarany.hu. Minden Adatlapot erre a címre kell elküldeni.

6.2 Az Eladó fenntartja a Reklamációs eljárás megváltoztatásának és/vagy kiegészítésének jogát. A Reklamációs eljárás változásai vagy kiegészítései a kivaloarany.hu honlapon közzétett napon lépnek érvénybe.

Fel